Speleohistorický klub Brno

jeskyně Plošiny Skalka, historické podzemí

Speleohistorický klub Brno header image 2

Těžba dřeva, oprava boudy

Pondělí, 29.3.2021 - 10:50 · 0 Komentářů

O víkendu proběhlo několik akcí vždy tím způsobem, aby nedošlo k potkání jednotlivých skupin po dvojicích. Došlo k opravě okenice boudy, která byla poškozena vloupáním a byla nainstalována nová parádní polička mezi sedačky na verandě. Následně bylo nošeno dřevo vykácené z okolí základny na základě smlouvy s Lesy ČR. Dřevo se skládalo před základnu na hromadu. Přijela i nová pila a tak jsme káceli i označené stromy v okolí, řezali na odnositelnou velikost a nosili k boudě. Nová pila se ukázala jako velmi dobrý pomocník díky své delší liště a většímu výkonu oproti pile minulé. Jelikož přítomné osoby nemohly být přes noc a přijelo se až ráno, tak byly plné sil a práce tak šla velmi dobře od ruky. Nicméně na příště stále ještě čeká dřevo k odnosu k boudě. V závěru dne došlo k milému setkání náhodného turisty Zdeňka, který byl na procházce se svými dětmi a zrovna na mapě u parkoviště hledal jeskyni. Dostal spolu s dětmi výklad o Novodvorském ponoru a prolezl si jeskyni Ve skalce. Do budoucna přislíbil účast na další pracovní akci. S přicházejícím podvečerem ještě proběhl monitoring Novodvorského ponoru – v jeskyni se dalo nádherně dýchat, je úplně suchá a na jejím konci aktuálně není jezírko. Zurčící přítok má cca 10 cm odkryté dno, z čehož lze vyvozovat, že funguje jako občasný přítok a možná i odtok. Pokud by se to potvrdilo vizuálním pozorováním, jednalo by se o další velmi vzácnou estavelu.

Tags: Novodvorský ponor · Zprávy z akcí