Speleohistorický klub Brno

jeskyně Plošiny Skalka, historické podzemí

Speleohistorický klub Brno header image 2

ZUB – výsledky georadarového měření

Pondělí, 18.1.2016 - 22:11 · Komentářů: 2

Pan Ing. Hruška nám zaslal závěrečnou zprávu s výsledky georadarového měření, které jsme vloni na podzim provedli nad jeskyní Závrt u borovice.

Dovolím si citovat dvě věty ze závěru zprávy: Z výsledků provedeného georadarového průzkumu vyplývá, že v jeskynním systému Závrtu u borovice existují další prolongační možnosti především v jeho hlubších úrovních.

Výsledky měření nicméně neukázaly přítomnost významějších krasových struktur nebo horizontálních prostor ve větší hloubce, kam směřují pouze puklinové systémy. Není sice vyloučené, že mohou být průlezné, nicméně v rámci proměřené plochy nebyly zastiženy projevy existence možného systému na úrovni erozní báze plošiny Skalka.

Kompletní zprávu včetně příloh si můžete stáhnout zde (5 MB zip s PDF soubory, při starším Adobe Readeru nemusí být viditelné všechny texty).

Jaký názor máte na georadarová měření vy? Podělte se v komentářích pod článkem. Ve zprávě je použit aktuální půdorys ZUBu ze Štěpánovy mapy. Nejvýraznější anomálie jsou znázorněny červenou barvou – viz ukázka níže.

Tags: Ostatní

komentářů: 2 ↓

  • 1 franci // Úterý, 19.1.2016 // 9:18

    Je určitě dobré, že se geofyzika dělá a ještě lepší, když se výsledky pulikují, ale: Ne vždycky naměřené dutiny jsou volné a ne všechny objetty se tobrazí. Asi je dobrý přibrat pohled geologa, tektoniky, jeskyňáře, zhodnotit situaci na místě. Mě bylo podezřelé, že lomová stěna jižně od ZUBu není vůbec zkrasovělá ato je minimálně 20m obnažená. georadar do hloubky není příliš přesný, v případě lokace erozní báze bych doporučoval spíš gravimetr. Ale furt je mi nejmilejší karsologický pohled…

  • 2 Dave Luv // Úterý, 19.1.2016 // 23:59

    Jj, ověřili jsme si, že šikmo ukloněné pukliny prakticky nejsou detekovatelné či se zobrazí posunuté. A že detekované dutiny budou plné až ke stropu, o tom při našem štěstí nepochybuju 😉