Speleohistorický klub Brno

jeskyně Plošiny Skalka, historické podzemí

Speleohistorický klub Brno header image 2

Třetí soutěžní výstava karbidek

Středa, 14.2.2024 - 6:50 · 0 Komentářů

V předvečer výroční členské schůze, tedy v pátek dne 9.2.2024 proběhl dlouho očekávaný, třetí ročník soutěžní výstavy karbidek a větérek. Dřívější ročníky proběhly v roce 2018 a 2019. Tentokráte byly dvě kategorie: karbidky a benzínové větérky. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 24 karbidek a čtyři větérky od osmi různých vystavovatelů (včetně skupinové). Někteří zažehli lampy, jiní si nechtěli zkazit lampu ještě neposkvrněnou. Výstavu provázela příjemná atmosféra, každý z vystavovatelů předvedl své přihlášené lampy a ke každé řekl její příběh, případně jaké úpravy provedl. Akce se, jako vždy, účastnili i představitelé okolních jeskyňářských skupin. Vítězná lampa se stala nakonec od Lazara, a to Friemann & Wolf 856/0! Jedná se o největší karbidku daného modelu s vnořenou nádobkou na vodu. Druhá cena šla za Erikem s krásnou, avšak občasně vybuchující lampou, se zajímavě provedeným odvodem acethylenu skrze nádržku na vodu na poměrně vyvýšené vnější místo nádržky. Třetí místo obsadil Standa s Béďou s karbidkou z Krušnohoří od Hermanna Hesse a karbidkou ze Sedmihradska Friemann & Wolf 856/3. U větérek panovala menší konkurence a tak díky stejnému počtu bodů a dvojím umístění na jedné z příček, se umístil každý, kdo větérku donesl. Nakonec každý umístěný v kategorii karbidky dostal diplom + hodnotnou výhru pro dané umístění vařenou v Bavorsku. Díky všem za donesení karbidek a za účast!

Tags: Historie · Zprávy z akcí