Speleohistorický klub Brno

jeskyně Plošiny Skalka, historické podzemí

Speleohistorický klub Brno header image 2

Historie ZO ČSS 6-26 SHKB v datech

Středa, 11.11.2020 - 16:29 · 0 Komentářů

…aneb záznam budoucím generacím nejen v SHKB. Pokud něco chybí, prosím laskavé kolegy o doplnění.

2.4.1983 – zahájení prvního speleologického průzkumu v Novodvorském ponoru Březinskou skupinou (ZO 6-12)

21.10.1989 – neformální založení Novodvorské pracovní skupiny (předchůdkyně SHKB pod hlavičkou ZO 6-12) při příležitosti zahájení druhého speleologického průzkumu v Novodvorském ponoru

14.11.1989 – oficiální ustavení Novodvorské pracovní skupiny v ZO 6-12

20.5.1990 – objev ústí jeskyně 1410A Novodvorský ponor

9.2.1991 – objev krypty (kostnice) Křtinského chrámu – mj. objeveno 12 kresbou označených lebek

16.4.1991 – objev hrobky opata K. J. Matušky ve Křtinském chrámu

3.12.1991 – na členské schůzi členů Novodvorské skupiny došlo k odhlasování založení ZO ČSS 6-26 Speleohistorický klub Brno

11.12.1991 – předsednictvo ČSS podmínečně ustavilo na své schůzi ZO 6-26

21.12.1991 – objev Vánoční síňky v Novodvorském ponoru

13.3.1992 – oficiální ustavení ZO ČSS 6-26 Speleohistorický klub Brno

26.3.1995 – objev ústí jeskyně 1410B v Závrtu u borovice

1.4.1995 – první sestup do ústí jeskyně v Závrtu u borovice

23.3.2004 – obnova prací v Závrtu u borovice (ZUB)

15.8.2004 – objev Severní propasti – Kandidátského dómku (ZUB)

19.1.2014 – těžba Trucchodby (ZUB)

26.4.2014 – zemřel Jan Hynšt (Děda Ochoz), první krasový badatel na plošině Skalka

10.7.2014 – objev Dómku Nohsledů (ZUB)

17.9.2014 – zemřel Jozef „Joža“ Krojer – dlouholetý člen SHKB

25.4.2015objev Jožova dómku (ZUB)

24.4.2016 – první den otevřených skruží v SHKB

11.6.2016 – propojení a první prostup mezi Severní a Jižní propastí (ZUB)

7.1.2018 – zprůleznění Východní propasti (ZUB)

16.9.2018 – objev Krtčí nory (ZUB)

17.3.2019 – zprůleznění Nohsledího komínu do Východní propasti (ZUB)

Tags: Historie