Speleohistorický klub Brno

jeskyně Plošiny Skalka, historické podzemí

Speleohistorický klub Brno header image 2

Nohsledí komín, načechrávání třetí

Neděle, 3.2.2019 - 20:35 · 0 Komentářů

Druhého druhý ve dvě hodiny jsem začal další akci – pokračování proražení komínu z Nohsledů do Východní propasti. Původní konec, nahlášený na sedmou jsem musel odvolat a skončil jsem, jak už asi bylo napsáno ve hvězdách, až ve dvacet dva 😉
Jak jsem již psal dřív, komín z Noshledů se spojuje s komínem z Východní. A světe div se, když jsme ho tehdy před víc jak rokem pojmenovávali (viz report z 5.11.2017), nazvali jsme ho prozíravě „Spojovací komín“ (a to jsme o spojení s Nohsledy tehdy neměli ani tušení… 🙂

Minulé načechrání sice potrhalo všechny testované balvany, ale ty jsou dál pevně zaklíněné a přesto, že v sobě mají trhliny nebo dokonce 5 mm mezeru, ani se nehnou. Balvan, který leží v požadovaném směru do Východní je popukaný a v místě prasknutí se sesedl cca o 2 mm dolů, ale pravděpodobně na něm leží jiný balvan – poklička cca 1.8*1.2*0.3 m – a brání mu, aby se rozpadl. Pokračoval jsem oběma směry okolo balvanu. Přímo a kolmo vlevo. Přímým směrem (v ose Nohsledů) se podařilo odstranit několik balvanů a nyní se dá naplazit víceméně až k Spojovacímu komínu. Další pokračování však bude obtížné, protože kameny v závalu jsou zasintrované a končí ve velkých blocích. Vlevo balvanu, který brání do Východní, je zahliněná chodbička, která v průlezném profilu pokračuje minimálně 1.5 m daleko. Kam ústí se mi zatím nepodařilo zjistit. Z chodbičky pokračuje směrem nahoru volná vysoká spára široká cca 8 cm. Je možné, že chodbička pokračuje pod Katčinu síňku a šlo by ji využít pro dopravu, ale je taky možné, že pokračuje pod centrál, ale pak by byla nevyužitelná.

Pár hodin jsem si pohrál i s Pokličkou, protože jasná odtrhová vodorovná spára a na ni komé vlasové trhliny nevzbuzovali ten správný pocit bezpečí. I po několika násobném drobném dráždění, se podařilo odštípat jen malou část a zbytek zůstává pevně zaklínění nebo přirostlý.

Na konci akce jsem musel konstatovat, že horní prostor na vrcholu Nohsledího komína se zvětšil jen nepatrně. Když jsem slezl dolů, naprosto jsem nechápal, odkud se vzala ta hromada na dně Nohsledů. Asi trpaslíci. Na závěr, jsem ještě provedl trojité načechání, poslechl si nadějné padání kamenů a zbytek se uvidí příště…

Tags: Zprávy z akcí · ZUB