Speleohistorický klub Brno

jeskyně Plošiny Skalka, historické podzemí

Speleohistorický klub Brno header image 2

Květnové šimrání čelby

Pátek, 1.6.2018 - 20:17 · Komentářů: 2

Naše další miniakce začala v sobotu dost neobvykle – ve fakultní nemocnici Brno Bohunice, kam se mi podařilo s Dave Luvem zkušeně proklouznout mimo návštěvní dobu k Bobovi, který si tu líže rány po nedávném kamikaze sešupu padákem. Tímto přeju Bobovi jménem SHKB brzké uzdravení!
K ZUBu jsme dojeli až o půl druhé, kde nás přivítal doutníkový odér Dejva a jižanské královny Zůzy.
Vlastní akci jsem zahájil exkurzí, kterou jsem udělal našemu již bývalému členu Dave Luvovi. V díře už půl roku nebyl a nutno podotknout, že jí skoro nepoznal. Tak velké postupy jsme za tu dobu udělali! Daveův jednorázák se tak mohl poprvé důvěrně otřít o nově vykopanou Východní propast, kterou teď používáme jako hlavní cestu k čelbě. Po vyhodnocení stavu se k nám přidala i Zůza a s Dejvem u vrátku jsme začali vytahovat naplněné lódny pod propastí. V Dave Luvovi se mezitím probudila objevitelská vášeň znásobená jeho proslulým roxorem, kterým si po dlouhé době zapíchal na čelbě dómku Nohsledů – konkrétně na pravé straně obkopaného macíka, kde se postup jevil nejjednodušší. Vrstevnatě uspořádané sedimenty se krásně odlupovaly.
Nakopaný materiál jsem pak transportoval k naší královně, která si to mezitím rozdávala s čelbou pod Východní propasti. S láskou takto vytěžený náklad sedimentu pak s napětím sil vytahoval Dejv na světlo boží, kde v pokoji a míru odpočívá na naší deponii.
Naše silná čtyřka se později musela rozloučit. Dejv se Zůzou se vydali vstříc dalším dobrodružstvím na Dagmaru.
V osamocené dvojici jsme pokračovali v těžbě dál. Posun na čelbě Nohsledů byl dle Dave Luva půl metru (můj odhad 30cm, ale určitě se pletu). Objev byl – a sice ten, že i pravá strana stropu čelby klesá do hlubin. Padl tu i názor, že se zde nacházíme v zadní části dómku Nohsledů, který se uzavírá. Stejně tak je ale pravděpodobné, že se dómek zahlubuje a čeká nás ještě spoustu práce na léta. Holt bez práce nejsou kiláče (chodeb), takže vše se teprve uvidí. Celkem jsme vytahali jen cca 3 rundy lóden, ale i tak to byla dobrá akce.

Zůza s Dejvem

Pohled dómkem Nohsledů od čelby zpět

Macek na čelbě

Dave Luv prolézá Východní propast

Dave Luv – šimrání čelby roxorem

Čelba Dómku nohsledů

 

Tags: Zprávy z akcí

komentářů: 2 ↓

  • 1 Bob // Pátek, 1.6.2018 // 21:06

    Ty jo, taková hezká akce a já si válím šumky…

  • 2 Dave Luv // Pátek, 1.6.2018 // 22:44

    Posun na čelbě v hlavním směru (k jihu) nebyl v úrovni vrchu velkého bloku téměř žádný – tam už pár píchnutí naznačilo, že za 20 cm je konečná. Strop v podélné ose dómku mi přijde, že začíná padat prudčeji než tomu bylo dosud. V současné výškové úrovni se chodba (= dómek) zavírá, ale třeba o nějaký metr níže to může být jinak. Takže jsem odstranil ten zbylý asi půlmetr vpravo (západ), kde též klenba padá pod nyní odtěženou úroveň. Složení sedimentu tradiční – nahoře písek, dole jíl, krásně jdou vidět jednotlivé přírustky (postupné zanášení prostory). Narazil jsem na úzkou vrstvu tmavého sedoše, který vypadal jak popel – a v něm sem tam na ostrohranné placáky poseté stříbrnými krystalky (líp to neumím popsat ;).