Speleohistorický klub Brno

jeskyně Plošiny Skalka, historické podzemí

Speleohistorický klub Brno header image 2

Průzkum propástky v Jižní

Neděle, 15.6.2014 - 20:11 · Komentářů: 2

S Kučou jsme v sobotu 14.6. dojeli na boudu pro výbavu a já shlédl poslední novinky. Na dění na boudě dohlíží z obrazu speleoJežíš s velkou helmou chránící svatozář a s karbidkou v ruce. A jelikož jde o osobu s nespornými zásluhami o rozvoj speleologie na jihu Moravského krasu, navrhne jej zástupce naší skupiny na čestné členství v ČSS in memoriam. Dále přibyla speleorajčata, která zasadil Marťas jako za starých časů a speleo jsou proto, že zatímco já je zalil vodou, Kuča provádí jejich hnojení speleochcánky.

Přejeli jsme na ZUB, kde už čekal Dave D a o něco později přijel i Bob s Míšou. Postupně jsme vytahali kameny ze dna Jižní propasti, až bylo vše připraveno na Kučův druhý sestup do pokračování propástky v Jižní. Tentokrát se Kuča spouštěl dolů po nohách a po úpravách ústí propástky to bylo bez větších problémů. V -3m dosáhl dna rozšířené části propástky. Kámen blokující puklinovité pokračování propástky propadl dolů a Kuča jej tak za pomoci svítilny upevněné na tlustém drátu mohl prosondovat. Oproti prvotním předpokladům však toto asi 4-metrové viditelné pokračování není bez dalších úprav průlezné ani pro jeskyňáře Kučových rozměrů.

Kuča se vysoukal z propástky vlastními silami a zklamaně prohlásil, že snažší postup se nám teď nabízí v Trucchodbě. Bob a Dave D se vrhli na čelbu Trucchodby a těžili po zbytek akce vrstvy sedimentů ve spodní části – kvůli nedostatku místa je to snažší a podkopané vrchní pásy samy spadnou svou vlastní vahou. Mě a Kuču vystřídal v jeskyni Marťas, který pomohl klukům tahat kýble do Centrálu. Až u chatek jsme zjistili, že Bobovo auto nám brání v odjezdu ;). Takže jsem se proběhl zpět na díru a velice ocenil náš rourofon, kterým jsem z povrchu mohl dát vědět Bobovi na čelbu.

Tags: Zprávy z akcí

komentářů: 2 ↓

  • 1 Maty // Středa, 18.6.2014 // 21:41

    Podle první fotky to vypadá, že máte u vás ve skupině nařízeno používat pro svícení v podzemí výhradně Zebru 🙂

  • 2 Dave Luv // Středa, 18.6.2014 // 22:19

    Zebry fakt u nás převažují, jen Dave D má Armyteka (a já mám pořád jen Petzla a čínské náhražky nevhodné do mokra, ale na tahání kýblů to stačí 😉