Speleohistorický klub Brno

jeskyně Plošiny Skalka, historické podzemí

Speleohistorický klub Brno header image 1

Dětská práce na ZUBu povolena

22.5, 2017 v 21:45 · Dave Luv · komentářů: 5

V nadnárodních společnostech je módní sestavovat různé etické kodexy, kde se mimo jiné vlastníci zavazují, že nebudou zneužívat děti k fyzické práci. Ovšem k nám do SHKB tyto novoty zatím nedošly, takže můžeme hrdě prohlásit, že dne 20.5. na plošině Skalka vytáhli další 2 tuny materiálu z jeskyně Závrt u borovice nejen zletilí Bob, Dave Duna a Dave Luv, nýbrž i nezletilí Míša a Pyroman.

Na začátku akce Duna prostoupil Vyve, zatímco já (Dave Luv) humánně přenášel stovky mravenců, kteří se ubytovali v mých holínkách ponechaných na lokalitě. V tradičním rozestavení (Bob čelba + Nohsledi, Míša dno Severní, Dave Luv vrch Severní, Duna Centrál) jsme začali tahat první rundu, když tu se z povrchu ozvaly neklamné známky přítomnosti Pyromana – petardy létající do skruže ;).

Při druhé rundě jsme si užili hodně zmatků, neboť Pyroman přešel na své oblíbené místo na vrchu Severní – leč od doby, kdy se vnitřním vrátkem tahá i z Vyve, už to zde není tak snadné, takže jsme se zase postupně vrátili k osvědčenému systému ze začátku akce. Na světlo boží jsme dostali 5 rund lóden, tentokrát za pomoci popěvků utahujících si například z Honzy Nedvěda a jakési jeho milé, které dle sdělení bulváru při přípravě na akt pohlavní odněkud záhadně vypadla žákovská knížka. Ale protože u nás kromě fyzické práce děti nijak nezneužíváme, byly jim nevhodné výrazy v textech písní vypípávány ;).

V prodloužení Nohsledů se již kope do živého – postup o metr zní sice nic moc, ale délka chodby od hrany Nohsledů již činí 8 metrů. V závěru akce byla v čelbě vykopána čtvercová sonda po pravé straně a v ní proběhla sondáž roxorem – bohužel potvrzující, že směr dopředu se v této podstropní úrovni nejspíše uzavírá. Ovšem pokud si trochu zašpekulujeme a posuneme výsledky georadarového měření o několik metrů níže a na severozápad, nacházíme se v oné plně zasedimentované prostoře, která v jihovýchodní oblasti ZUBu byla jako jediná detekována. A její pokračování má jít – dolů po levé straně…

→ komentářů: 5Tags: Zprávy z akcí

RUMunsko duben 2017 aneb rušíme velikonoce, jede se bádat !

15.5, 2017 v 17:11 · Zuzu · 0 komentářů

Sraz byl ve čvrtek večer na benzínce v Bratislavě neb do té doby měl každý vůz jinou trasu. Neobešlo se to bez menšího zpoždění, ale nakonec dorazili všici, rozdali se vysílačky a vyrážíme! Krátce po výjezdu došlo na první zkoušku komunikace, po typickém zapraskání vysílačky se ozvalo: „Volám dodávku, zapněte si světla!“ Po té následovalo pár metrů kdy všechna vozidla jela pohromadě. Zbytek cesty jsme se všelijak ztráceli z dosahu a zase nacházeli, ti co si mysleli, že jedou poslední, najednou byli první, protože dva vozy nutně potřebovali vidět noční Budapešť. Jindy se i přes dvojí upozornění na odbočku nepodařilo odbočit („Kubo? My jsme za váma, ale prej jsme měli odbočit, takže jsme špatně?“ „Potvrzuji.“) Dále jsme si vyzkoušeli, že ani zavřená benzínka nemusí být nejklidnější místo na odpočinek, Laďa si potrénoval angličtinu s místní policií, vykoupili jsme chleba v Lidlu (koupený dopředu úspěšně zůstal v Brně) a to by bylo k zážitkům z cesty asi vše.

[Pokračování →]

→ 0 komentářůTags: Exkurze

Dno VyVe a nová lanovka v Nohsledech

11.5, 2017 v 7:55 · Standa · komentářů: 3

V sobotu 6.5 jsme se sešli v opět silné sestavě. Při mém příchodu již byl na Zubu Marťas a Medvěd, který šel oplatit Kučovi za frontmana kapely prohlídku Michálky. Za chvíli přišel Saigon, Kuča a Petr Pyroman. Marťas a PP si střihli exkurzi do Jožofa dómku  a při výlezu pěkně funěli. V průběhu akce na odpolední směnu přišel i Bob a ke konci akce i Skirit. Nejdříve jsme přetahali prázdné lódny do Nohsledů a část jich hned plnili nachystaným kamenivem zpět. Poté jsme se vrhli na čelbu ve Vyve. Kuča nabíral štěrk a kamenivo, Marťas dělal devianta lanu a bral lódny od Boba, Saigon byl v Centrálu a Standa točil vrátkem. Nahoře obsluhoval vrátek Medvěd s PP a později i se Skiritem. Poprvé jsem si tak vyzkoušel jak těžké je tahat za více jak dvakrát delší lano na vnitřním vrátku. Po pauze jsme se vystřídali, já jsem nabíral kamenivo na dně Vyve a Kuča tahal na vrátku. Obnažil jsem až hrdlo štěrbiny směřující kolmo dolů, snad do Jožova dómku a snížil dno Vyve v některých částech až o 1,5 metru. Rozebral jsem bednění z desek, které se příště postaví zase o něco níže. Na příště tam čeká obří blok, pod kterým je už zase štěrk. Protože Kuča za chvíli na vrátku nemohl, vrátil jsem se na původní místo s počínajícím céóčkovým bolehlavem. Akci jsme ukončili v cca 15 hodin, kdy jsem už ztratil sílu dál točit vrátkem při bolestech hlavy. Z Vyve tak bylo vytěženo pěkné množství kyblů. Mezitím Bob vytvořil další lanovku v dómku Nohsledů, která opět zase o něco málo usnadní transport k závěsné dráze v Trucchodbě, z níž během akce mohlo odejít cca 1,5 rundy kameniva a sedimentu. S týdením rozestupem tak proběhla již další velmi výkonná pracovní akce.

→ komentářů: 3Tags: Zprávy z akcí

Další vytěžená tuna

2.5, 2017 v 19:00 · Dave Luv · 1 komentář

V sobotu 29.4. jsme si na ZUBu udělali miniakci ve složení Bob, Dave Duna, Dave Luv, Míša a Standa. Dopoledne přijeli i Kuča a Pyroman s rodinami a také Skirit (6-12) – čímž bylo možné při 5 lidech v díře a 2 na povrchu těžit tak vysokou rychlostí, že v jeden čas lítaly lódny tempem 2,5 minut na kus.

Po pauze tempo zvolnilo, protože bylo třeba rozbíjet kamenné bloky, vystupující ze zahlubovaného dna chodby z Nohsledů. I když – výraz chodba asi není úplně přesný. Postupujeme vpřed kolem pravého liťáku, takže Bob provedl sondáž na levé straně – a ani roxorem nenašel protější stranu chodby. Na výšku má průkop kolem 190 cm (nejsme ale na skalním dně, nýbrž zahlubujeme na stejnou úroveň s Nohsledy). Celkově mohlo jeskyni opustit nějakých 6 rund lóden, 13 kusů v každé, takže tunu jsme dnes mohli vytěžit. Zbývá asi 150 cm k dosažení čelby v plném výškovém profilu.

V pondělí si ještě Bob s Míšou a Katkou udělali mikroakci a vytáhli poslední rundu lóden až na povrch. Také zkusili změřit šířku chodby ve 2 místech – v prvním přesahuje 270 cm (ani s roxorem nenalezena protější stěna), ve druhém bylo stěny dosaženo – šířka je tam 2 metry. Taktéž v sobotu došlo k otestování vozíku k dráze, který Bob vytisknul na 3D tiskárně – mohl by sloužit alespoň k převozu více prázdných lóden současně při miniakcích. Leč oproti klasickému vozíku se zasekával, takže nebyl nasazen do ostrého provozu.

→ 1 komentářTags: Zprávy z akcí

Úklid krasu

8.4, 2017 v 14:46 · Standa · komentářů: 5

Sobotní dopoledne 8.4 bylo věnováno tradičnímu úklidu krasu. Sešel se Standa, Michal a Kuča s celou rodinou na úsek Březina-Ochoz u Brna a Pavel O. se skauty na úsek Ochoz-Hádek-Hostěnice. Úsek do Hostěnic byl extrémně čistý, našlo se jen 1,5 pytle nepořádku, což je dáno pravděpodobně stále uzavřeným mostkem přes Hádek. Na úseku Ochoz-Březina jsme nasbírali 5 pytlů, z toho byly 3 poklice kol, 3 nárazníky,  jedna použitá ochrana a jedna inječní stříkačka a ztracený osobní doklad.

→ komentářů: 5Tags: Zprávy z akcí