Speleohistorický klub Brno

jeskyně Plošiny Skalka, historické podzemí

Speleohistorický klub Brno header image 2

Katakomby na Kypru

Čtvrtek, 11.11.2021 - 15:05 · 0 Komentářů

Jelikož jsem již dříve navštívil několikrát katakomby v Paříži, potom katakomby v Římě a ve Vatikánu a naposledy katakomby v Oděse na Ukrajině, říkal jsem si, jaké katakomby mě ještě zbývají. A tak jsem se vydal do katakomb na Kypru do městečka Paphos (Πάφος), které leží na západním pobřeží a díky svým fenomenálním vykopávkám z dob egyptských faraonů, Mykéňanů, Řeků a Římanů patří pod UNESCO.

Hned prvním podzemí, které lze navštívit se nachází v rámci vykopávek a jedná se o fragmenty chodeb, které vedou z podzemních pohřebních komor přes skály do moře. Podobně lze takto navštívit i tři hrobky králů a podzemní chodby spojené se schodišti tesanými ve skále. Část je již zřícená, ale některé kousky jsou krásně zachovalé.

Cestou z vykopávek jsem se vydal k amfiteátru a zaujal mě po cestě menší skalnatý vršek. Jak se později ukázalo, jedná se o starověké podzemní lomy na kámen, z kterých byly pravděpodobně stavěny budovy Římanů na pobřeží. Byly to nádherné lomy, obzvláště vstupní síň s obřím sloupem a druhým uřezaným u stropu. Dále vedlo schodiště, kterým se dalo dostat do vyššího patra s dalšími vyrubanými prostory a několika výstupy ven. Po vyjití ven jsem zjistil, že i vedlejší skála je takto prokopaná, avšak podzemní systém již není tak rozsáhlý. Na vrcholu vršku s výhledem na dole ležící rozpadlý amfiteátr mě zaujala i menší rokle, která při bližším zkoumání odhalila další vstupy do podzemních lomů. Toto jsem však za svůj pouze týdenní pobyt nestihl prozkoumat.

Další dny jsem se vydal na hrobky králů (egyptských, mykénských a řeckých), což byla velká nádhera. Často se nejednalo pouze o pohřební komory, ale celé podzemní systémy s krásně opracovanými stěnami, reliéfy a barevně malovanými římsami. V mnoha klastrech hrobů se nacházely i hluboké studny s bočními stupy. Proste nádhera.

Předposledním navštíveným místem byly mořské jeskyně severně od Paphosu mezi Agios Georgios Pegeias (Άγιος Γεώργιος Πέγεια) a Peyia (Πέγεια), kde člověk jede banánovými plantážemi jako někde v tropech. Naštěstí byl odliv, tak jsme si do jedné jeskyně zašnorchloval. Bohužel v okolí probíhá divoká výstavba nových hotelových komplexů, které brzy zničí překrásný výhled na vodou rozežrané pobřeží s krásnými podvodními jeskyněmi.

Poslední návštěvou byly hory s nejvyšší horou (a sjezdovkou, jedinou s trvalým sněhem na Středomořském ostrově), dolem na azbest a přilehlým muzeem dolu na azbest.

Tags: Exkurze