Speleohistorický klub Brno

jeskyně Plošiny Skalka, historické podzemí

Speleohistorický klub Brno header image 3

Novodvorská skupina

Vznikla dne 21.10. 1989 na návrh předsedy ZO 6-12 M. Vrány a vedoucího Březinské skupiny P. Vyhnánka. Její vznik je chápán jako vytvoření nové pracovní skupiny ZO 6-12 vedle již existujících skupin Březinské a Pustožlebské. Zakládajícími členy Novodvorské skupiny jsou: Radovan drtil, Zdeněk Foltýn, Roman Machatka, Václav Peřina, Radek Petrů, Renata Svídová, Jiří Šenkyřík a Marek Šenkyřík. Skupina si  klade za cíl objevení hydrologického odvodňování masivu Skalky (kóta 478 m.n.m) v severní části povrchového povodí Říčky v jižní části Moravského krasu. Na základě vyhodnocených indícií byl jako nejvhodnější k prolongační činnosti vytipován periodický ponor u Nového Dvoru při SV úpatí plošiny Skalka. Dne 3.12.1991 se rozhodli členové Novodvorské skupiny ZO 6-12 požádat o schválení ustanovení nové základní organizace České speleologické společnosti ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno, jako nástupnickou organizaci Novodvorské pracovní skupiny ZO 6-12. Znakem Speleohistorického klubu Brno se stalo vyobrazení jedné z pomalovaných lebek objevených 9.2.1991 v podzemí barokního kostela P. Marie ve Křtinách. Znak byl vyhotovený na základě kresby Jany Sobotkové – Bělušové.

Momentálně (2024) má skupina 12 řádných členů a celá se schází alespoň jednou měsíčně na velkou společnou akci. Největší pozornost je nyní soustředěna na Závrt u Borovice a Novodvorský ponor. Členové individuálně vypomáhají ostatním skupinám, jezdí na zahraniční expedice, či navštěvují historické podzemí.

(křtinské lebky)

(budování speleologické základny 92/93)

Po společné dohodě s Markem Šenkyříkem, alias Swami Gyaneshwarpuri byl obsah odpadkového koše stažen z hlavní stránky a zálohován hlouběji na webu.